Digital suksess på byggeplass for BoligPartner

BoligPartner benytter Fonn for mer effektiv og forenklet samhandling på byggeplass, samt kommunikasjon mellom byggeplass og hovedkontoret. For litt under ett år siden bestemte BoligPartner seg for å tilby sine byggeledere et digitalt verktøy for prosjektstyring, for alle aktørene på byggeplassen. Valget falt på Fonn.

BoligPartner benytter Fonn for mer effektiv og forenklet samhandling på byggeplass, samt mellom byggeplass og hovedkontoret. For litt under ett år siden bestemte BoligPartner seg for å tilby sine byggeledere en digital samhandlingsplattform for alle aktørene på byggeplassen. Valget falt på Fonn.

Vi valgte Fonn primært fordi det har et godt brukergrensesnitt samt at det er stor fleksibilitet i oppsettet, forteller kvalitetsdirektør Hilde Skar i BoligPartner.

Innføringen av Fonn har vært en stor suksess, og per i dag er 740 BoligPartner-prosjekter aktivert i Fonn. Utviklingen av systemet har primært vært fokusert inn mot byggeleders hverdag og forenkling av alle oppgaver en byggeleder har ansvar for.

Vi valgte å etablere et API mellom vårt eget CRM-system og Fonn, slik at byggeleder enkelt kan opprette nye prosjekter og får med seg informasjon over, forklarer Skar.

Testet grundig i pilotprosjekt

Skar forteller at den kritiske suksessfaktoren ved oppstart av alle nye løsninger, er at det faktisk brukes på byggeplass.

Der synes jeg vi er på god vei. Vi gjennomførte en testperiode sammen med byggeledere på Hamar og Romerike. Pilotprosjektet varte i tre måneder før systemet var tilstrekkelig tilpasset vår bruk, sier Skar.

I februar 2019 ble Fonn rullet ut til alle BoligPartner salgskontorer.

At vi så raskt kunne ta i bruk Fonn på en effektiv og god måte, er takket være så mange dyktige og engasjerte byggeledere. Det er de som har introdusert systemet til sine aktører på byggeplassen og som ved én-til-én-oppfølging sikrer bruken på byggeplass, skryter hun.

Ønsket å samle dialogen

BoligPartner hadde tidligere en utfordring med at saker og oppgaver på byggeplass ble kommunisert og avklart muntlig via telefon eller direkte på byggeplassen.

Vi hadde et klart ønske om å samle mer av denne dialogen på en digital plattform som alle kunne benytte, slik at det som oppstår av uklarheter eller feil var dokumentert og ikke minst sporbart i etterkant. Det ville forenkle hverdagen på byggeplass og gjøre det enklere å se hvordan vi håndterer dette, sier Skar.

Hun påpeker også at man ideelt sett skal ha lite uklarheter og feil.

Samtidig vet vi at det kan oppstå både uklarheter og misforståelser, og det ønsker vi å lære av. Når vi nå ser tilbake på mindre enn ett år med denne digitale måten å kommunisere på, har vi flere tusen spesifikke oppgaver etablert. Det er bra, for det betyr at konkrete oppgaver blir adressert til og håndtert av riktig mottaker, sier hun.

 

Effektiviserer og forenkler

Byggeleder Morten Stormoen ved BoligPartner Hamar forteller at Fonn effektiviserer og forenkler oppfølgingen på byggeplass i stor grad.

Fonn gir oss god oversikt og sporbarhet og det er enkelt å finne igjen underlag, bildedokumentasjon, saker og oppgaver, sier han.

Byggeleder Christian Hogstad følger opp med å fortelle at Fonn gjør informasjonsflyten i et prosjekt mindre sårbart.

Fra tid til annen hender det at vi tar over for hverandre på byggeplass. Ved å bruke Fonn vet vi hvor vi finner underlag og hva som har skjedd på byggeplassen så langt. Det gjør at vi kan arbeide mer effektivt og raskere sette oss inn i sakene, sier Hogstad.

Begge er enige i at innføringen av Fonn er bra både for BoligPartner og BoligPartner underleverandører.

Dette forenkler kommunikasjonen og gir oss en bedre struktur i oppfølgingen på byggeplass, avslutter de.

En fremtidsrettet boligbygger

Vi er veldig glad for å ha BoligPartner som vår samarbeidspartner. De er en fremtidsrettet boligbygger som ser etter løsninger og som utfordrer oss som leverandør. BoligPartner bidrar til å gjøre vår løsning bedre, noe som kommer alle våre kunder og brukere til gode. Sammen bygger vi fremtidens digitale byggeplass, sier Jan Tore Grindheim, daglig leder og gründer i Fonn.

De viktige funksjonene som Fonn dekker for BoligPartners byggeplasser er:

Alltid oppdatert og tilgjengelig dokumentasjon på byggeplassen ved at byggeplassens utførelsesgrunnlag speiles ut fra CRM-løsningen.

Alle som er involvert i utførelse på byggeplassen inviteres inn i prosjektet og har tilgang til grunnlaget og sjekklister. Alle involvert på byggeplass skal være med.

Alle aktører som jobber på prosjektet benytter mannskapsregistrering i appen.

Sjekklister for HMS, vernerunder, varemottak, utførelse og befaringer.

Sak- og oppgaveløsning per prosjekt.

For mer informasjon:

Hilde Skar, kvalitetsdirektør BoligPartner AS - tlf: 97 15 13 95

Lasse A. Vangstein, kommunikasjonsrådgiver BoligPartner AS - tlf: 93 44 99 54

Les også saken på Boligpartner sine egne nettsider

 

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.