Fonn forbedrer produktiviteten

Fonn er designet for å være ditt alt-i-ett-verktøy for å spore og administrere dine byggeprosjekter.

Vector (1)

Enkelt oppsett. Raskt i gang.

Vårt brukervennlige system sikrer enkel og smidig overgang. Vårt team vil bistå med innføring og oppfølging slik at vi sikrer optimal bruk og rask igangsettelse.

settings

Sømløs samhandling - alltid siste versjon tilgjengelig

Fonn-appen kan brukes på mobil, nettbrett og pc. Alle filer lagres i skyen og siste versjon vil alltid være tilgjengelig for alle i sanntid. Dette sikrer god samhandling mellom de som er på byggeplassen, samt mellom byggeplass og kontor.

Ubegrenset antall brukere

Ubegrenset antall prosjekter og brukere

Begrens ikke potensialet ditt med restriksjoner på antall prosjekter du kan håndtere eller brukere du kan inkludere i prosjektene. Med Fonn kan du ta på deg så mange prosjekter som ambisjonene dine tilsier, skape vekst og utvide bedriftens horisonter. Du kan også styrke samhandlingen ved å inkludere flere inn i prosjektene. Begge uten ekstra kostnader.

Utforsk mulighetene

Fonn er laget av fagfolk, for byggebransjen

Tegninger og dokumenthåndtering

Alle tegninger og dokumenter blir lagret i skyen. Dette sikrer at nyeste versjon alltid vil være tilgjengelig for alle til enhver tid.

 • Alltid siste oppdaterte versjon av dokumenter
 • Full tilgang fra mobil, nettbrett og datamaskin
 • Dokumentbehandling direkte i Fonn
 • Organisasjonsmappe
 • Rollestyrt tilgang
 • Støtter de fleste filformat 

Avvikshåndtering

Det er viktig å sikre gode rutiner for å melde ifra om avvik og endringer. Med Fonn sine avvikshåndteringssystem blir innmeldingen rask og enkel. Fonn har lagt til rette for ulike metoder å melde ifra på, slik at ønsket metode kan tilpasses hver bedrift eller hvert prosjekt.

 • Offline-funksjonalitet
 • Bilder med bemerkninger
 • Knytt opp til tegninger
 • Relevante deltakerne blir varslet
 • Avvik kan oppdateres med ytterligere informasjon senere

Aktiviteter og planer

Aktiviteter i Fonn er bygget som en aktivitetsliste eller arbeidsstruktur (WBS - Work Breakdown Structure). Her finner du planer for prosjektene. I tillegg til å kunne gjøre dynamiske tilpasninger i planen underveis, kan man krysse av ferdige aktiviteter og legge til dokumentasjon for verifisering. Dette sikrer god dokumentasjon av kvalitet og fremdrift.

 • Tildel ansvar
 • Dokumenter fremdrift
 • Få god kostnadsoversikt
 • Ferdigmeld aktiviteter og verifiser
 • Koble til dokumenter automatisk
 • Styr tidsplaner gjennom Gantt
 • Legg ved bilder

Direkte kommunikasjon

Alt på ett sted - også kommunikasjonen mellom byggearbeidere, prosjektledere og andre involverte parter gjøres på Fonn-appen. Ubegrenset antall prosjekt og ubegrenset antall brukere. Rollestyrt tilgang for både ansatte og samarbeidspartnere.

 • Meldingsfunksjon
 • Endringsmeldinger og avvikshåndtering
 • Kommuniser direkte og ta tak i saker umiddelbart

Elektronisk mannskapsliste

Sjekk inn og se hvem som er på byggeplassen.

 • Byggherreforskriften §15
 • Geofencing
 • Mulighet for å redigere innsjekk
 • Sjekk inn gjester
 • Rapport på mannskapsliste
FDV-Main

Aktiviteter og planer

Aktiviteter i Fonn er bygget som en aktivitetsliste eller arbeidsstruktur (WBS - Work Breakdown Structure). Her finner du planer for prosjektene. I tillegg til å kunne gjøre dynamiske tilpasninger i planen underveis, kan man krysse av ferdige aktiviteter og legge til dokumentasjon for verifisering. Dette sikrer god dokumentasjon av kvalitet og fremdrift.

 • Tildel ansvar
 • Dokumenter fremdrift
 • Få god kostnadsoversikt
 • Ferdigmeld aktiviteter og verifiser
 • Koble til dokumenter automatisk
 • Styr tidsplaner gjennom Gantt
 • Legg ved bilder

Tegninger og dokumenthåndtering

Alle tegninger og dokumenter blir lagret i skyen. Dette sikrer at nyeste versjon alltid vil være tilgjengelig for alle til enhver tid.

 • Alltid siste oppdaterte versjon av dokumenter
 • Full tilgang fra mobil, nettbrett og datamaskin
 • Dokumentbehandling direkte i Fonn
 • Organisasjonsmappe
 • Rollestyrt tilgang
 • Støtter de fleste filformat 

Skjema og sjekklister

Du kan velge sjekklister og skjemaer fra vår database eller bygge dine egne i Fonn. 

 • Skjemabygger med bilder, signaturfelt og mer 
 • Skjemautfyller 
 • Skreddersøm 
 • Ditt skjema, med din logo 
 • Redigerbare PDF-filer 

Avvikshåndtering

Det er viktig å sikre gode rutiner for å melde ifra om avvik og endringer. Med Fonn sine avvikshåndteringssystem blir innmeldingen rask og enkel. Fonn har lagt til rette for ulike metoder å melde ifra på, slik at ønsket metode kan tilpasses hver bedrift eller hvert prosjekt.

 • Offline-funksjonalitet
 • Bilder med bemerkninger
 • Knytt opp til tegninger
 • Relevante deltakerne blir varslet
 • Avvik kan oppdateres med ytterligere informasjon senere

BIM

Legg inn IFC-filer og få en fullverdig 3D visning av modellen din i Fonn. For både nettleser og mobil.

 • Fullverdig løsning på mobil og nettbrett
 • Måling og Pins - (.bcf)
 • X-ray visning og snittplanmodus
 • Overlegging av modeller
Scope-of-Works-Main-1

Tegninger og dokumenthåndtering

Alle tegninger og dokumenter blir lagret i skyen. Dette sikrer at nyeste versjon alltid vil være tilgjengelig for alle til enhver tid.

 • Alltid siste oppdaterte versjon av dokumenter
 • Full tilgang fra mobil, nettbrett og datamaskin
 • Dokumentbehandling direkte i Fonn
 • Organisasjonsmappe
 • Rollestyrt tilgang
 • Støtter de fleste filformat 

Timeføring

Det er enkelt å føre timer mot aktivteter på prosjekter i Fonn-appen. Det er fleksibel tidsregistrering og innlogging for teammedlemmer. Se hvem som jobber på et prosjekt og rapporter nøyaktig hvor mye tid som er brukt.

 • Knytt til sjekkpunkter og fremdrift
 • Bygd for byggeplassen
 • Godkjenning
 • Enkel, og detaljert rapportering 

Skjema og sjekklister

Du kan velge sjekklister og skjemaer fra vår database eller bygge dine egne i Fonn. 

 • Skjemabygger med bilder, signaturfelt og mer 
 • Skjemautfyller 
 • Skreddersøm 
 • Ditt skjema, med din logo 
 • Redigerbare PDF-filer 

Avvikshåndtering

Det er viktig å sikre gode rutiner for å melde ifra om avvik og endringer. Med Fonn sine avvikshåndteringssystem blir innmeldingen rask og enkel. Fonn har lagt til rette for ulike metoder å melde ifra på, slik at ønsket metode kan tilpasses hver bedrift eller hvert prosjekt.

 • Offline-funksjonalitet
 • Bilder med bemerkninger
 • Knytt opp til tegninger
 • Relevante deltakerne blir varslet
 • Avvik kan oppdateres med ytterligere informasjon senere

Oppgavehåndtering

Ikke la avvik, feil eller endringer stå uten en ansvarlig for utbedring. Med Fonn tildeler du enkelt ansvar og oppgaver til andre prosjektdeltakere. 

 • Varsling til ansvarlig
 • Relater oppgaver til sak, sjekkpunkt, tegning eller dokument
 • Samlevisning for alle gjøremål
 • Rød markering for ulest eller ikke utført
 • Gjentagende oppgaver 
Docs-Main-NOR

Tegninger og dokumenthåndtering

Alle tegninger og dokumenter blir lagret i skyen. Dette sikrer at nyeste versjon alltid vil være tilgjengelig for alle til enhver tid.

 • Alltid siste oppdaterte versjon av dokumenter
 • Full tilgang fra mobil, nettbrett og datamaskin
 • Dokumentbehandling direkte i Fonn
 • Organisasjonsmappe
 • Rollestyrt tilgang
 • Støtter de fleste filformat 

Dokumentgodkjenning og RFI

Fonn har egne moduler for godkjenning av dokumenter og formelle avklaringer, RFI (Request For Information). Ved hjelp av automatiserte arbeidsflyter kan du formalisere tidkrevende og formaliserte prosesser i Fonn. 

 • Dokumentgodkjenninger
 • RFI (Informasjonsforespørsel)
 • RFI-svar på e-post 

BIM

Legg inn IFC-filer og få en fullverdig 3D visning av modellen din i Fonn. For både nettleser og mobil.

 • Fullverdig løsning på mobil og nettbrett
 • Måling og Pins - (.bcf)
 • X-ray visning og snittplanmodus
 • Overlegging av modeller

Avvikshåndtering

Det er viktig å sikre gode rutiner for å melde ifra om avvik og endringer. Med Fonn sine avvikshåndteringssystem blir innmeldingen rask og enkel. Fonn har lagt til rette for ulike metoder å melde ifra på, slik at ønsket metode kan tilpasses hver bedrift eller hvert prosjekt.

 • Offline-funksjonalitet
 • Bilder med bemerkninger
 • Knytt opp til tegninger
 • Relevante deltakerne blir varslet
 • Avvik kan oppdateres med ytterligere informasjon senere
Docs-Main-NOR

Tegninger og dokumenthåndtering

Alle tegninger og dokumenter blir lagret i skyen. Dette sikrer at nyeste versjon alltid vil være tilgjengelig for alle til enhver tid.

 • Alltid siste oppdaterte versjon av dokumenter
 • Full tilgang fra mobil, nettbrett og datamaskin
 • Dokumentbehandling direkte i Fonn
 • Organisasjonsmappe
 • Rollestyrt tilgang
 • Støtter de fleste filformat 

Skjema og sjekklister

Du kan velge sjekklister og skjemaer fra vår database eller bygge dine egne i Fonn. 

 • Skjemabygger med bilder, signaturfelt og mer 
 • Skjemautfyller 
 • Skreddersøm 
 • Ditt skjema, med din logo 
 • Redigerbare PDF-filer 

Timeføring

Det er enkelt å føre timer mot aktivteter på prosjekter i Fonn-appen. Det er fleksibel tidsregistrering og innlogging for teammedlemmer. Se hvem som jobber på et prosjekt og rapporter nøyaktig hvor mye tid som er brukt.

 • Knytt til sjekkpunkter og fremdrift
 • Bygd for byggeplassen
 • Godkjenning
 • Enkel, og detaljert rapportering
Digital-FDV
Frame 2608877 (2)

Reduser feilkommunikasjon

Ny forskning fra PMI (Project Management Institute) viser at kun 57% av fjorårets byggeprosjekter ble fullført til avtalt tid. I tillegg så man at en tredjedel av prosjektene ble endret eller avviket fra den opprinnelige avtalen. En av de største årsakene til at dette skjer er feilkommunikasjon. Når kommunikasjonen svikter, går ikke bare verdifull tid tapt, men kan også føre til dobbeltarbeid eller at noen begår avgjørende feil underveis i prosjektet. Med Fonn er det enkelt å holde alle i teamet oppdatert og informert om alle delene av prosjektet.

Frame 2608877 (4)

Spar penger

Å gjøre samme arbeid flere ganger, lønner seg sjeldent. Ikke bare er det en kostbar affære, men det bidrar også til at dyrebar tid går tapt. Ved hjelp av de tilgjengelige funksjonene i Fonn kan alle i teamet enkelt holde seg oppdatert på tidsfrister og annet som er viktig. I tillegg til å få bedre oversikt, kan verktøyet også bidra til å redusere papirarbeid både før, under og etter leveranse. Den miljømessige faktoren, sammen med tids- og kostnadsbesparelsen, gjør Fonn til et effekt og lønnsomt prosjektstyringsverktøy.

"Fonn gjør dagene mer strukturert og gir oss en tydelig oversikt og innsikt i våre prosjekter."

Jonas Grong

Gjerdrum Byggservice

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.