Aktiviteter og plan

Aktiviteter i Fonn er bygget som en WBS (Work Breakdown Structure) eller arbeidsliste. Her finner du alt som er planlagt i prosjektet. Ferdigmeld, dokumenter og verifiser aktivitetene underveis i prosjektet for å dokumentere kvalitet og fremdrift.

NEW-SOW-Nor

Aktivitetene er "hjertet" i et hvert prosjekt. Dette er din skreddersydde plan for gjennomføring. Hent aktivitetene fra malverk, lag fra bunn av eller importer fra planverktøy.

2. Systematisk ferdigstilling

Systematisk ferdigstilling

Alle aktiviteter har et sett med ulike verdier du kan be utførende om å oppdatere. Du melder fremdrift underveis på hvert punkt: Ferdigstilt, påbegynt, verifisert eller åpent.

3. Ansvarlig

Ansvarlig

For hver aktivitet kan du sette ansvarlig for ferdigstilling. Alle deltakerne kan enkelt sortere og filtrere aktivitetene for å se sine oppgaver.

4. Meld fremdrift

Meld fremdrift

Du kan melde fremdrift på hver aktivitet som blir automatisk kalkulert og vektet mot planlagte antall timer og ferdigstillingsdato. Man kan føre timer rett i aktivitetene eller bruke Timekort. Dette gir deg full oversikt på fremdrift og/eller forsinkelser.

5. Kostnadsoversikt

Kostnadsoversikt

Ved å knytte budsjett og faktiske kostnader til aktivitetene får du en enkel kostnadsoversikt over ditt prosjekt.

Gantt Chart

Gantt

Alle aktiviteter som har start og sluttdato, kan visualiseres som et Gantt diagram. Du kan manipulere fremdrift og start og sluttdato direkte i Gantt diagrammet. Les mer i eget kapittel her.

Automatic linking of docs-1

Automatisk kobling til tegninger og dokumenter

Alle filer som blir lastet opp til Aktiviteter blir automatisk synkronisert med riktig mappe i Fonn sitt dokumenthåndteringssystem. Ingen behov for dobbelt-arbeid.

6. Bilder

Bilder

Dokumentér alle aktiviteter med bilder. Last opp eller ta bilder direkte fra telefon. Markér med å tegne rett på bilde for å fremheve viktige detaljer.

Teams Block 5

Har du noen spørsmål?

Vi er her for å hjelpe. Spør oss hva som helst, eller be om en uforpliktende live demo med en av våre produktspesialister. Hos Fonn er det ekte mennesker som svarer, ikke en chat bot.