Hallgruppen: - Vi samler alt av dokumentasjon i prosjektene i Fonn

 

Hallgruppen ble etablert i 2015, og har en forventet omsetning på 700 millioner i år. Selskapet lager spesialdesignede haller, og leverer innovative og effektive prosjektløsninger. Hallgruppen har opplevd sterk etterspørsel etter produktene sine, og har hatt stor vekst de siste årene.

Bruker Fonn i hele prosjektets levetid

Prosjektsjef i Hallgruppen, Siri White, forteller at selskapet har store ambisjoner om å vokse, og dette naturligvis innebærer enda flere prosjekter i selskapet.

Dette innebærer enda flere prosjekter, som gjør det essensielt for selskapet å ha et verktøy som gjør prosjektene oversiktlig og ryddig. Det er der Fonn kommer inn, forteller hun.

Fonn er et verktøy som gjør prosjektene sømløse i de ulike fasene. I prosjekteringen legger vi inn det som trengs av dokumenter, og fordeling mellom byggherre og entreprenør. I tillegg bruker vi det til samhandling mellom de ulike prosjekterende, og videre i driftsfasen av prosjektet. Det er et verktøy som følger hele prosjektets levetid.

Anders Karlstad, Prosjektleder Bygg i Hallgruppen, utdyper videre at selskapet trenger et system som fanger opp det som skjer både inne på kontoret, men også ute på byggeplassen. På denne måten har de behov for et system som kan brukes "fullt ut", og nettopp dette bruker de Fonn til.

Fra vernerunder, til opplastning av tegninger og sjekklister

Terje Andersen, Anleggsleder i Hallgruppen, forteller at han bruker Fonn særlig til å få oversikt over tegninger i prosjektet. Dette gjør han ved å lese tegningene i Fonn, og søker informasjon ut i fra hva som er gitt i prosjekteringen.

I tillegg bruker jeg Fonn til HMS-formål, som for eksempel vernerunder og i RUH-er.

Hilde som jobber på kontoret, bruker for det meste Fonn som et dashboard i nettleseren. Her har hun oversikt over alle prosjektene er som gående, og hvilke fase disse er i. Samtidig har hun oversikt over alle dokumentene som er knyttet til byggeprosjektet, og slipper å lete gjennom ulike innbokser eller eksterne servere.

Funksjonene i Fonn som jeg bruker mest i dag, er tildeling av saker og oppfølging av aksjoner mellom de ulike medlemmene i prosjektet. Samt følge driften gjennom sjekklister.

Siri forteller også at hun bruker Fonn til deling av tegninger. På denne måten får hun oversikt over modellene og kan orientere seg i prosjektet, og videre dele dette i møter.

Jeg bruker det hver dag og er helt avhengig av det! avslutter hun.

Les mer om Hallgruppen og deres produkter her.

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.