Credo Gruppen valgte Fonn og Invo til internkommunikasjon og prosjektstyring

Fonn og Invo har gått sammen for å levere en komplett løsning til bolig- og eiendomsutviklingsselskapet Credo Gruppen. Dette innebærer nytt prosjektstyringsverktøy, dokumenthåndtering, kvalitetssikring og intranett for selskapet.

Credo Gruppen er ledende innen bolig- og eiendomsutvikling, og har sitt hovedområde på Innlandet og i Bergensregionen. Som et ledd i sin digitaliseringsprosess har de nå inngått en avtale med Fonn og Invo om en full suite-løsning.

Fonn vil levere applikasjoner som sjekklister, dokumentgodkjenning og avvikshåndtering. Invo på sin side vil levere moduler som intranett, kvalitetssystem og dokumenthåndtering. Med denne løsningen vil Fonn og Invos moduler sørge for en effektiv og sømløs arbeidsflyt for Credo Gruppen.

Brukervennlig grensesnitt og viktige funksjoner

Ian Nordal, drifts- og innkjøpssjef i Credo Gruppen, sier at et stort fortrinn ved denne løsningen var det brukervennlige grensesnittet og den sømløse integrasjonen mellom Fonn og Invo.

Vi valgte Fonn da de har et svært brukervennlig grensnitt, og fordi de har funksjoner som vi har savnet i andre systemer. Sammen med Invo hadde Fonn alle de funksjonene vi trengte som prosjektstyringsverktøy. Det var flere funksjoner som var vitkig, men spesielt befaringsløsning og muligheten for endringskontrakt i signeringer. Dette er noe vi har savnet.

Videre utdyper Nordal:

Måten Fonn og Invo kompletterte hverandre på gjorde at valget falt på deres løsning. Vi så at dette vil kunne gi oss stor verdi – spesielt ute i felten.

Ser frem til mer digitalisert kommunikasjon

Nordal mener bransjen i mange år har hengt litt etter i digitaliseringsprosessen, men hevder å se endringer på flere nivå i bransjen.

Vi ser at god dokumentasjon blir stadig viktigere, og at nye forskrifter og regler i bransjen er noe vi stadig må oppdatere oss på og forholde oss til. Samtidig har byggebransjen vært treig når det gjelder digitalisering, og det er stadig viktigere at vi som aktører i bransjen «kobler oss på».

Samtidig mener han at mer digital kommunikasjon kan bidra til å løse noen utfordinger knyttet til dokumenthåndtering.

Vi håper nå at denne løsningen vil kunne løse utfordringene med sporbarhet og kontroll for dokumenthåndtering, samt bistå til en mer sømløs kommunikasjon mellom aktører som er involvert i saker og prosjekter, sier Nordal.

Er du nysjerrig på å høre mer om Fonn? Ta en prat med en av våre produktspesialister her.

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.