Fremtidens digitale byggeplass

Det oppstår endringer i nesten alle byggeprosjekter, og ifølge studier er mer enn en tredjedel av alle byggeprosjekter gjenstand for endringer med store konsekvenser. Nesten alle endringer vil ha en negativ effekt på produktivitet, effektivitet og kvalitet. 

En arbeidsdag på en byggeplass er bare produktiv ca. 35% av tiden (McKinsey, 2020). Det er høy terskel for å skaffe seg den siste informasjonen og direkte kommunikasjon til nøkkel personer foregår alt for ofte på en lite effektiv måte. 

De siste årene har produktivitet fått mer og mer fokus. Digitalisering av næringen gjennom BIM, dokumentgodkjenninger og web-hotell for å nevne noen. 

Dessverre er de fleste systemer internt fokusert, de er kun ment for de ansatte i selskapet og alt for ofte bygget som komplekse systemer for "kontoret". 

Det er viktig å få all nødvendig informasjon ut til byggeplass, og involvere alle deltakere i et prosjekt. Underleverandører trenger denne informasjonen for å kunne gjøre jobben sin korrekt den første gangen, uten feil. 

Fonn har fokus på intuitiv brukervennlighet og tar med alle deltakere i prosjektet, fra lærlingen til prosjektleder. Vi inkluderer også sluttkunden. Alt er rollestyrt, og alle ser kun det de skal og må se. 

Vi tar ned barrierer som «betal-per-bruker-lisenser» og «overflod av informasjon». Vi har alltid ubegrenset antall brukere og ubegrenset antall prosjekt. 

Ikke kunde enda? Klikk her for en kort gjennomgang med en av våre produktspesialister. 

Få jobben gjort! 

 

 

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.