A-lag av norske investorer satser på norsk teknologi for global byggenæring

Et konsortium ledet av Idekapital, med Skagerak Maturo, Aidiom, Investinor og Oxer Kapital som co-investorer, investerer til sammen ca. 30 millioner kroner i det norske teknologiselskapet Fonn. Fonn skal revolusjonere prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekt globalt. 

Vi er utrolig ydmyk og stolt av å ha kommet i mål med et slikt stjernelag av investorer. Det også midt i en internasjonal krise. Det har vært krevende tider, men vi har holdt fokus og jobbet knallhardt gjennom vår og sommer, sier Jan Tore Grindheim, gründer og daglig leder i Fonn 

 Fonn har vært i dialog og møter med en rekke nasjonale og internasjonale investorer i godt over ett år. Konklusjonen etter den runden, er at kompetansen, ambisjonene og seriøsiteten til de norske investorene vi nå har kommet i mål med, er helt i verdensklasse, sier Jan Tore.

Ungt teknologiselskap med suksess i utlandet 

Fonn er et norsk teknologiselskap med suksess i utlandet. Selskapet er ungt, men har tre år etter lansering, allerede betydelige markedsandeler i Norge, og for ett år siden gikk selskapet inn i USA og Storbritannia og har allerede signert flere avtaler med milliardselskaper i disse markedene. 80% av selskapets nysalg kommer i dag fra utlandet. 

Med den nye kapitalen skal vi tredoble omsetningen vår i løpet av de neste 12-18 månedene. Vi skal vokse ytterligere internasjonalt, og samtidig styrke posisjonen vår i Norge, sier Salg og Markedssjef Daniel Skotheim 

Vi har vært uredd i måten vi har angrepet næringen, og vi har vært uredd ift. å satse internasjonalt tidlig. Vi har allerede fire ansatte i USA og tre i Storbritannia. Vi skal ytterligere styrke disse teamene. I tillegg utvider vi med spesialiserte roller for den første kundekontakten og for å sikre god opplæring og oppfølging av kundene, legger Skotheim til. 

Fonn er et samhandlingsverktøy for byggeprosjekt som sikrer kvalitet og effektiv bygging, ved å samle alle deltakere, all dokumentasjon og all kommunikasjon på ett sted og samme sted. 

Fonn sin suksess er basert på norsk kvalitet og ekstremt fokus på brukervennlighet i en bransje som ligger langt bak i digitalisering. Vi er et sterkt team som komplimenterer hverandre svært godt, og som har lang erfaring på tvers av flere bransjer, legger Jan Tore Grindheim til.

Kaotisk byggeprosjekt bled til gründeridé

Ideen til Fonn oppstod da gründer Jan Tore Grindheim hadde et eget kaotisk byggeprosjekt da han skulle bygge hytte på Bømlo (sør for Bergen). Det hele ble bra til slutt, men opplevdes frustrerende for alle involverte i prosjektet, og med flere feil som kunne og burde vært unngått. Med hans bakgrunn fra effektiv prosjektstyring innen olje og gassnæringen, så han raskt hvordan et byggeprosjekt kunne gjennomføres betydelig bedre. Sammen med familie og venner med erfaring fra byggenæringen og digitalisering, startet han det som i dag er Fonn, med mål om å revolusjonere prosjektledelse og gjennomføring av byggeprosjekt globalt.  

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.