Oppgavehåndtering

Ikke la avvik, feil eller endringer stå uten ansvarlig for utbedring. Med Fonn lager du enkelt oppgaver til andre prosjektdeltakere.

Task-Management-Main

Alle avvik, endringer, oppdateringer og saker bør ha en ansvarlig prosjektdeltaker. Det holder ikke at alle ser at en endring kreves, at et avvik finnes eller at en feil er blitt gjort. Noen må også fikse, utbedre eller ta tak i problemet. Med Fonn lager du enkelt oppgaver til andre prosjektdeltakere og setter frist for fullføring. Den som har fått tildelt oppgaven får push-varsel på mobil eller mail som informerer om ansvaret.

Notificaion to person in charge

Varsling til ansvarlig

Den som har fått tildelt en oppgave får en pushvarsel på mobilen og/eller e-post, avhengig av personlige varslingsinnstillinger. Det kan legges ved vedlegg, knyttes opp til bilder og ha tidsfrist. Når oppgaven er utført markerer man den som fullført i Fonn-appen.

Relate to tasks to case

Gi informasjon om oppgaven

Oppgaver kan enten stå fritt eller knyttes opp til saker, aktiviteter, sjekkpunkter eller tegninger. 

Collective view for all chores

Samlevisning for alle oppgaver

Alle oppgaver legger seg automatisk i en samlet liste. Dette gjør at alle i prosjektet har oversikt over hvem som har ansvar for oppgavene.

Red marking for unread

Se hva som er nytt

Alle oppgaver som står åpne eller som er over fristen, markeres med en "rød prikk". Dette sikrer at ingen oppgaver blir oversett eller glemt. 

Recurring tasks

Repeterende oppgaver

For repetitive oppgaver kan du sette en gjentakende periode for oppgaven. Da vil den samme oppgaven bli opprettet automatisk i gitt tidsintervall.

Teams Block 5

Har du noen spørsmål?

Vi er her for å hjelpe. Spør oss hva som helst, eller be om en uforpliktende live demo med en av våre produktspesialister. Hos Fonn er det ekte mennesker som svarer, ikke en chat bot.