Trio-Bygg - «I større byggeprosjekter er god dokumentasjon alltid utfordrende»

Byggmesteren TRIO-BYGG i Melhus bygger alt fra hytter og hus til garasjer og lagerbygninger. Selskapet har opplevd sterk vekst og har i dag 32 ansatte. TRIO-BYGG spesialiserer seg på massivtre, og kombinasjoner av limtreog bindingsverk. Ett av de større prosjektene selskapet har pågående nå er støyisolering langs E6 mellom Kvål – Melhus, for Peab og Nye Veier.

Fortell om et prosjekt der dere bruker Fonn.

Vi jobber med støyisolering av boliger mellom Kvål og Melhus, for Peab og Nye Veier. Her er det ca. 150 hus per prosjekt. Vi har organisert og strukturert alle hus i egne underprosjekter i Fonn, slik at vi enkelt kan holde orden på progresjon på hvert enkelt underprosjekt, og videre dokumentere alt av aktiviteter og fremdrift på en enkel og oversiktlig måte for alle involverte i prosjektene.

Hva ser dere som hovedutfordringen i byggeprosjekter?

Hovedutfordringen med dette prosjektet er at det er mange små prosjekter. Hvert enkelt underprosjekt er kortvarig, men siden det er så mange, er det krevende å holde oversikt over alle detaljene i hvert enkelt underprosjekt. I slike prosjekter er det ofte utfordrende å holde orden på all dokumentasjon.

Samtidig er det flere selskaper involvert, og da kan det i tillegg være utfordrende å sikre god kommunikasjon mellom alle partene. Fonn er meget viktig for å løse disse utfordringene, og vi får god hjelp av Fonn til å tilpasse løsningen etter våre ønsker.

Hvordan har Fonn vært med på å løse utfordringen(e)?

Vi bruker Fonn til å få oversikt og struktur på all dokumentasjon i prosjektene. I Fonn dokumenterer vi alt som skal gjøres, og alt som har blitt gjort med både ord og bilder.

Vi bruker også Fonn for å kommunisere med alle involverte i prosjektene. Med Fonn kan de utførende på byggeplassen enkelt oppdatere oss på status i de ulike prosjektene slik at vi alltid har kontroll på fremdriften. Samtidig mener jeg at Fonn har vært med på å endre kommunikasjonslinjene ved å “bryte ned” det klassiske hierarkiet i byggeprosjekter.

Vi er godt fornøyde med valget av Fonn, og anbefaler andre i næringen til å gjøre det samme.

Onsker du å lære mer om hvordan Fonn kan bedre kommunikasjonen i ditt byggeprosjekt? Legg igjen kontantinfo her, så kontakter en av våre Produktspesialister deg snart.

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.