Hedalm Anebyhus: Fonn er med på å skape en felles plattform for kommunikasjon

Hedalm Anebyhus har i mer enn 50 år reist boliger over hele landet. De har et fremtidsrettet fokus, og bruker Fonn til gjennomføring av alle sine prosjekt. Selskapet har fabrikk på Ilseng utenfor Hamar, og har produsert hus i elementer siden 1967. I snitt produserer og leverer bedriften mellom 230-250 hus i året.

Intervju med Jonas Waldeland, HR-director & COO i Hedalm Anebyhus

Hvordan var ditt første møte med Fonn?

Jeg ble kontaktet av Fonn tidlig i 2018. Med overordnet kvalitetsansvar i bedriften, så det var naturlig å gå i dialog med Fonn og utforske muligheter. Vi har vært kunder siden mars 2018.

Hva er typisk utfordringer som kan oppstå i byggebransjen?

Hvis en tømrer sitter med en tegning som er for gammel, så kan det fort gå galt. Dette kan påvirke hele næringskjeden. Ved å bruke Fonn aktivt, er det med på å eliminere sånne feil. Det er i tillegg med å tydeliggjør hvem som har ansvaret. Når vi har sørget for at oppdaterte tegninger ligger tilgjengelig for alle i Fonn, så har vi sørget for at vi har følgt opp vårt ansvar i prosjektet. Da har vi oppfylt vårt krav slik entreprenøren får det den trenger.

Hvilken verdi bidrar Fonn med til Hedalm Anebyhus?

Vi bruker Fonn på alle våre prosjekter til elektronisk mannskapsliste, sjekklister, FDV, avvikshåndtering etc. Fonn er med å skape en felles plattform for produksjon, utførende på byggeplass, teknisk etc.

Samtidig er det en utfordring at ikke alle i bransjen har kommet like langt med digitaliseringen, og der har Fonn vært unik når det oppfølging. Fonn har gitt både oss og underleverandørene våres god støtte og opplæring av systemet. Vi gjør det vi kan for å forsøke å få folk til å bruke Fonn.

Hvilke funksjoner i Fonn har bidratt særlig til deres bedrift?

Avvikshåndtering, hurtig dialog på byggeplass, kommunikasjon mellom byggeleder, fabrikk osv. for å nevne noen. Samtidig er Fonn viktig når det oppstår endringer eller noe annet uforutsett; som at noe er utført feil, endringer i tegninger, eller om det skulle oppstå uklarheter rundt detaljer. Dette er en del av byggenæringen, og jeg synes det er flott hva Fonn har gjort rundt digitalisering av bransjen.

Vi har også lagt inn i alle våre underentreprenørkontrakter at Fonn skal benyttes. Det forventes dermed at det skal føres elektroniske mannskapslister, sjekklister, FDV osv. i alle våre prosjekter.

Dere har jo vært kunde lenge hos Fonn en stund. Hvordan har Fonn utviklet seg siden dere begynte å ta i bruk systemet?

Vi har bidratt til at Fonn har vokst, og nå begynner kommer det også funksjoner som vi har etterspurt. Et eksempel på dette er automatisk innsjekking på byggeplassen. Når du kommer på en byggeplass, så er det ikke alltid like lett å huske å sjekke inn. Men med denne nye funksjonen, så vil vi få varsel både når vi ankommer byggeplassen og når vi drar. Dette kommer til å bidra til at mannskapslisten blir mer nøyaktig og brukt av alle på byggeplassen. Vi er godt fornøyde med Fonn.

image 16

Bygg bedre med Fonn!

Over 40.000 bransjefolk bruker allerede Fonn for å forbedre samhandlingen i byggeprosjektene sine.